Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
Lietuvos politinių partijų

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo

Lietuvos politinių partijų, OTHER 82%

 

... bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto bei gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas

 

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo  įstatymo projekto bei GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO  2 IR 7 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

1.       Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys

Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavedė nustatyti supaprastintą aukų, kurių dydis per kalendorinius metus politinei partijai ar politinės kampanijos dalyviui neviršija 0,02 VMDU, priėmimo, apskaitos ir aukotojų paviešinimo tvarką. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtą tvarką turėtų rengti Vyriausioji rinkimų komisija, kuri savo kompetencijos ribose kontroliuoja politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą bei turi daugiausia patirties bei žinių apie aukų priėmimą bei apskaitą. 2010 m. lapkričio 5 d. Ministro Pirmininko pavedimu Nr. 63-6125 Teisingumo ministerijai buvo pavesta parengti Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriame būtų numatyta, kad Supaprastintą fizinių asmenų aukų priėmimo, apskaitos ir aukotojų paviešinimo tvarką pavedama parengti Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje, taip pat Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 7 2 straipsnyje yra nustatyta, kad fiziniai asmenys, prieš suteikdami bet kokio dydžio auką politinei partijai ar politinės kampanijos dalyviui, privalo deklaruoti savo turimą turtą ir pajamas. Toks teisinis reglamentavimas apsunkina fizinių asmenų nedidelių aukų aukojimo galimybes. Tikslinga mažinti administracinę naštą gyventojams ir teisiškai sureglamentuoti, kad fiziniai asmenys, kurių aukų dydis per kalendorinius metus politinei partijai arba politinės kampanijos dalyviui neviršys 0,02 VMDU, deklaruoti turtą ir pajamas neprivalo, o aukos aukojamos supaprastinta tvarka.

 

...continues

Skaityti visą straipsnį: kaveikiavaldzia.lt

01.02.2011


Kira -
Marquerno spam

ElectionsMeter n'assume aucune responsabilité pour le contenu des arguments. S'il vous plaît contactez l'utilisateur ou l'auteur des commentaires. Chaque argument sur ElectionsMeter doit contenir le nom de l'auteur et le référence à la source originale du texte. Les utilisateurs devraient être conscients de la loi sur la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît lire policy du site.

 
load menu