Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
Rudolf Chmel

Chmel reaguje na zrušenie výboru pre práva LGBT osôb

Rudolf Chmel 19%

button ElectionsMeter.com

Stanovisko podpredsedu vlády SR Rudolfa Chmela k tlačovej správe Iniciatívy Inakosť týkajúcej sa rozhodnutia vlády SR odstrániť Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálov a transgender osôb z návrhu Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 2. marca 2011 schválila s pripomienkami materiál „Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť“, predložený na základe § 2 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ustanovujúceho nový stály poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorý bude vykonávať celoročnú priebežnú činnosť.

Napriek skutočnosti, že vláda SR uznesením nezriadila navrhovaný Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálov a transgender osôb, ktorého úlohy mal zabezpečovať Úrad vlády Slovenskej republiky, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel deklaruje svoj záujem a pretrvávajúci záujem jeho úradu iniciovať a podporovať laickú aj odbornú diskusiu v tejto oblasti, ktorá je samozrejmou a neprehliadnuteľnou súčasťou ľudskoprávnej agendy a takto k. nej bude zo strany úradu pristupované.

...


jarmilka -
Marquerno spam

ElectionsMeter n'assume aucune responsabilité pour le contenu des arguments. S'il vous plaît contactez l'utilisateur ou l'auteur des commentaires. Chaque argument sur ElectionsMeter doit contenir le nom de l'auteur et le référence à la source originale du texte. Les utilisateurs devraient être conscients de la loi sur la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît lire policy du site.

Retour au sondage: > Slovakia > Politiciens > Rudolf Chmel
 
load menu