Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
left right

Biographie Bruno Valkeniers

> Belgium > Politiciens > Vlaams Belang > Bruno Valkeniers
Bruno Valkeniers Bruno Valkeniers
Bruno Valkeniers
Een Belgisch zakenman en politicus. | Un homme d'affaires et homme politique belge néerlandophone. | A Flemish businessman and politician.
email

DESCRIPTION DU CANDIDAT: 

Bruno Valkeniers Biographie

NLD:

 

Bruno Lodewijk Juliaan Ambrosius Valkeniers (Brussel, 13 juni 1955) is een Belgisch zakenman en politicus die voormalig partijvoorzitter van het Vlaams Belang is.

 

Biografie

Afkomstig uit Schepdaal verhuisde hij reeds op jonge leeftijd met zijn familie naar Antwerpen, waar hij de klassieke humaniora volgde aan het Sint-Lievenscollege. Op universitair vlak behaalde hij een licentie in de Rechten aan de U.A. en een Licence spéciale en droit maritime et aérien aan de U.L.B. te Brussel. In 1980 werd hij commercieel directeur bij de Hesse-Noord Natie. Na een conflict met de nieuwe eigenaars ervan startte hij in 2002 zelf het maritiem consultingbedrijf Falconsult bvba.

 

Valkeniers is sinds zijn jeugd actief in de Vlaamse Beweging. Hij was eerst actief binnen het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, maar werd in 1976 mede-oprichter en bezieler van de Nationalistische Studentenvereniging met het tijdschrift Signaal. Hij is medestichter van de Internationale Serviceclub Marnixring en werd voorzitter van de afdeling Marnixring Antwerpen Hanze. In de periode 2005-2006 was hij voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond, de organisator van het Vlaams Nationaal Zangfeest. Verder was hij nog lid van de denkgroep In de Warande en bestuurslid van het Wies Moens-vormingsinstituut. Voorts is hij Rooms-katholiek en noemt hij zichzelf een sociaal-conservatief. Hij staat voor een conservatieve ethische lijn en stelde in dat kader het volgende: "met zijn wetgeving voor homoseksuelen heeft paars de abnorm gelijkgeschakeld met de norm".

 

Vlaams Blok en Vlaams Belang

Valkeniers was reeds in de beginperiode van het Vlaams Blok actief, maar verliet de partij na enkele jaren. In juni 2006 maakte hij zijn terugkeer naar de partijpolitiek bekend die hij door beroepsactiviteiten begin jaren 80 vaarwel zei. Hij trok in oktober 2006 de provincieraadslijst voor het Vlaams Belang in Antwerpen en stond op de voorlaatste plaats voor de gemeenteraad in Antwerpen. Hij behaalde 2.339 voorkeurstemmen voor de gemeenteraad en 25.649 voorkeurstemmen voor de provincieraad. Bruno Valkeniers was ook een van de eersten binnen Vlaams Belang om een oproep te doen tot een Forza Flandria, een bundeling van alle Vlaams-nationale, conservatieve en rechts-liberale krachten in Vlaanderen.

 

Op de verkiezingsmeeting van het Vlaams Belang op 4 maart 2007 leek zijn tussenkomst op een verdoken sollicitatie voor het voorzitterschap van de partij. Begin 2008 werd duidelijk dat hij Frank Vanhecke als voorzitter op zou volgen als consensuskandidaat. Daarmee was Valkeniers de derde voorzitter in het dertigjarig bestaan van het Vlaams Blok/Belang na de stichter-voorzitter voor het leven Karel Dillen en Frank Vanhecke. Op 2 maart 2008 werd Valkeniers door 94,6 procent van de kaderleden van Vlaams Belang verkozen tot nieuwe partijvoorzitter. Hij volgde Frank Vanhecke op, die zich na 12 jaar aan het hoofd van Vlaams Belang geen kandidaat meer stelde voor het partijvoorzitterschap.

 

Volgens de website van het tijdschrift Knack deed Valkeniers begin juni 2008 een voorstel naar de LDD om voor de komende regionale en Europese verkiezingen van 2009 de krachten te bundelen en een kartel te vormen. Het bureau van Lijst Dedecker heeft dit voorstel evenwel afgewezen. Hij deed enigszins van zich spreken toen hij in De Keien van de Wetstraat stelde dat hij, mocht hij moeten emigreren, (vroeger) graag voor Zuid-Afrika had gekozen, ook onder de apartheid omdat "die apartheid hem niet stoorde".

 

Na de voor Vlaams Belang desastreuze resultaten van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 stelde Valkeniers zich bij de nieuwe vervroegde voorzittersverkiezingen eind 2012 geen kandidaat meer.

 

bron

 

 

FRA:

 

Bruno Lodewijk Juliaan Ambrosius Valkeniers (né le 13 juin 1955 à Bruxelles) est un homme d'affaires et homme politique belge néerlandophone, ancien président du parti politique d'extrême droite et indépendantiste flamand Vlaams Belang de février 2008 à décembre 2012.

 

Originaire de Schepdaal, Bruno Valkeniers emménage durant son enfance avec sa famille à Anvers, où il fréquente le Collège St-Lievens. Il décroche ensuite une licence de droit à l'Université d'Anvers et une licence spéciale en droit maritime et aérien à l'Université libre de Bruxelles. En 1980, il devient directeur commercial de Hesse-Noord Natie. Après un conflit avec les nouveaux propriétaires, il crée en 2002 le bureau de consultance maritime Falconsult.

 

Valkeniers est actif au sein du mouvement flamand depuis sa jeunesse. Il milite d'abord à l'Union des étudiants catholiques flamands (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond). En 1976, il est cofondateur et inspirateur de l'Union des étudiants nationalistes (Nationalistische Studentenvereniging). Il est également cofondateur de l'Internationale Serviceclub Marnixring et devient président de la section Marnixring Antwerpen Hanze. En 2005 et 2006, il est président de l'Union générale de la chanson flamande (Algemeen Nederlands Zangverbond), qui organise la fête nationale de la chanson flamande (Vlaams Nationaal Zangfeest). Il devient ensuite membre du think tank indépendantiste In de Warande et membre de la direction de l'institut Wies Moens.

 

source

 

 

ENG:

 

Bruno Lodewijk Juliaan Ambrosius Valkeniers (born 13 June 1955) is a Flemish businessman, and since 2008 the party chairman of the political party Vlaams Belang. Before entering active politics, Valkeniers worked in the maritime and port business for 26 years, as director of a global port operator and as the CEO of a maritime consulting company. He was elected member of the Antwerp provincial council in 2006, and member of the Belgian parliament in 2007. In 2008, he was chosen as new party chairman for the Vlaams Belang as the successor to Frank Vanhecke, having contested the position unopposed.

 

source

12.8.2010

updated: 2014-03-26

icon Bruno Valkeniers
icon Bruno Valkeniers

ElectionsMeter n'assume aucune responsabilité pour le contenu des arguments. S'il vous plaît contactez l'utilisateur ou l'auteur des commentaires. Chaque argument sur ElectionsMeter doit contenir le nom de l'auteur et le référence à la source originale du texte. Les utilisateurs devraient être conscients de la loi sur la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît lire policy du site. Si ce texte contient une erreur ou des informations incorrectes que vous souhaitez les corriger, ou même vous voulez gérer l’administration du profil ,veuillez nous contacter. contactez-nous..

 
load menu