Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
left right

Biographie Gwendolyn Rutten

> Belgium > Politiciens > Open Vld > Gwendolyn Rutten
Gwendolyn Rutten Gwendolyn Rutten
Gwendolyn Rutten
Een Belgische politica, voorzitter van de Open Vld. | A Belgian politician, the current leader of the Flemish liberal party.
email

DESCRIPTION DU CANDIDAT: 

Gwendolyn Rutten Biographie

NLD:

 

Gwendolyn Angeline Albert Maria Rutten (Hasselt, 26 juni 1975) is een Belgische politica voor Open Vld. Sinds 8 december 2012 is ze voorzitter van de partij.

 

Gwendolyn Rutten studeerde Rechten en Internationale Politiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze was van 2002 tot 2004 stafmedewerkster van toenmalig VLD-voorzitter Karel De Gucht op het partijsecretariaat te Brussel. Hierop aansluitend ging ze aan de slag voor de Europese instellingen, waar ze administrateur was voor de Europese Toezichthouder voor de Bescherming van Persoonsgegevens (EDPS). Deze functie oefende ze uit tot 2005.

 

Toen werd ze kabinetschef Algemeen Beleid, eerst voor viceminister-president Fientje Moerman (2005 - '07), nadien voor minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen (2007 - 2009). Bij de lokale verkiezingen van 2006 werd ze verkozen tot gemeenteraadslid in Aarschot. Vervolgens nam ze deel aan de federale verkiezingen 2007 was Rutten eerste opvolger op de Open Vld-lijst voor de Kamer in de kieskring Leuven en kreeg 5.994 voorkeurstemmen achter haar naam.

 

Ze was tweede opvolger op de Open Vld-lijst voor de Europese verkiezingen van 2009, vanop deze plaats behaalde ze 16.118 voorkeurstemmen. In oktober 2009 stelde ze zich kandidaat voor het partijvoorzitterschap van de Open Vld. In de eerste ronde van deze verkiezing kreeg ze 27,9 procent van de stemmen, waarmee ze derde werd achter Alexander De Croo (35,7 procent) en Marino Keulen (36,5 procent). Alexander De Croo won uiteindelijk op 12 december 2009 de tweede ronde van de voorzittersverkiezingen van Marino Keulen.

 

Sinds 6 juli 2010 zetelt ze als volksvertegenwoordiger in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 2011 cumuleerde ze zeven mandaten, waarvan vijf bezoldigd. In datzelfde jaar zetelde ze in de Dexia-commissie van de kamer. Ze was lijstduwster bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 te Aarschot. Ze werd herverkozen en behaalde 695 voorkeurstemmen. Wel moest haar partij een verlies incasseren van 7,9%. In het nieuwe gemeentebestuur van Aarschot werd ze schepen voor mobiliteit en verkeersveiligheid, modernisering van de stadsdiensten, digitalisering, ICT en administratieve vereenvoudiging, kunst- en naschools onderwijs.

 

In 2012 stelde ze zich kandidaat als opvolger van partijvoorzitter Alexander De Croo. Ze nam het hierin op tegen Egbert Lachaert. Deze is OCMW-raadslid te Merelbeke en oud-voorzitter van het LVSV. Rutten werd in de pers als de consensuskandidaat beschouwd (zelf ontkent ze dit) en werd naar voor geschoven door de partijtop. Op 8 december werd ze door haar partij met bijna 60% van de stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter.

 

Rutten is gehuwd en heeft twee kinderen, daarnaast is ze lid van de Raad van bestuur van de Koning Boudewijnstichting (sinds 2008) en is één van de drie leden van het auditcomité dat toezicht houdt op de financiële werking van de stichting. Tevens is ze kernlid van de onafhankelijke denktank Liberales. Ze woont in Rillaar.

 

bron

 

 

ENG:

 

Gwendolyn Angeline Albert Maria Rutten (born 26 June 1975) is a Belgian politician. She is a member of the Flemish liberal party. At the moment she is a federal representative and the chairwoman of Open VLD (since 2012). Rutten was born in Hasselt, and read Law and International Politics at the Catholic University of Leuven.

 

source

2014-03-17

icon Gwendolyn Rutten
icon Gwendolyn Rutten

ElectionsMeter n'assume aucune responsabilité pour le contenu des arguments. S'il vous plaît contactez l'utilisateur ou l'auteur des commentaires. Chaque argument sur ElectionsMeter doit contenir le nom de l'auteur et le référence à la source originale du texte. Les utilisateurs devraient être conscients de la loi sur la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît lire policy du site. Si ce texte contient une erreur ou des informations incorrectes que vous souhaitez les corriger, ou même vous voulez gérer l’administration du profil ,veuillez nous contacter. contactez-nous..

 
load menu