Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
left right

Biographie Lode Vereeck

> Belgium > Politiciens > Open Vld > Lode Vereeck
Lode Vereeck Lode Vereeck
Lode Vereeck
Een Belgisch econoom en politicus, eerst voor Open Vld. | A Belgian economist and politician.
email
email

DESCRIPTION DU CANDIDAT: 

Lode Vereeck Biographie

NLD:

 

Lode Vereeck (Deurne, 23 januari 1965) is een Belgische econoom en politicus. Sinds midden 2009 zetelt hij in het Vlaams Parlement, eerst voor LDD, sinds 2014 voor Open Vld.

 

Politieke loopbaan

Van 1999 tot 2000 werkte Lode Vereeck als adjunct-kabinetschef voor kmo-beleid bij minister Jaak Gabriëls, waar hij verantwoordelijk was voor de sociale zekerheid van zelfstandigen en de administratieve vereenvoudiging. In die periode werd de drastische verkorting van de startersprocedures uitgewerkt. Van 2001 tot 2004 was hij door de Vlaamse regering aangesteld als bestuurder van de transnationale Universiteit Limburg (tUL), een uniek grensoverschrijdende samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt en de Universiteit Maastricht.

 

Eind 2008 besliste Lode Vereeck om in de actieve politiek te stappen. Hij werd in juni 2009 verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger voor de kieskring Limburg en als fractieleider van LDD in het Vlaams Parlement. Hij zetelt er in de commissies Financiën & Begroting en Economie. Na de federale verkiezingen van 2010 werd Lode Vereeck door het partijbestuur van LDD aangeduid als interim-nationaal voorzitter met als taak de werking, het programma en de naam van de partij te vernieuwen. In januari 2011 was zijn opdracht afgerond en gaf hij zijn mandaat terug aan de partij.

 

In de Limburgse gemeente Diepenbeek was hij lijstduwer van de lokale partij DAAD ("De Andere Aanpak in Diepenbeek") voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, waarbij hij verkozen werd in de gemeenteraad.

 

Begin februari 2014 stapte hij over naar Open Vld, waar hij bij de Kamerverkiezingen in 2014 de eerste plaats bij de opvolgers krijgt op de Limburgse lijst. Zijn overstap kwam er de dag nadat LDD besloot om enkel in West-Vlaanderen een lijst voor de verkiezingen in te dienen. Door zijn overstap werd hij uit de lokale partij DAAD gezet. DAAD zit in Diepenbeek in de oppositie, terwijl Open Vld er in de meerderheid zit.

 

bron

11.8.2010

updated: 2014-03-24

icon Lode Vereeck
icon Lode Vereeck

ElectionsMeter n'assume aucune responsabilité pour le contenu des arguments. S'il vous plaît contactez l'utilisateur ou l'auteur des commentaires. Chaque argument sur ElectionsMeter doit contenir le nom de l'auteur et le référence à la source originale du texte. Les utilisateurs devraient être conscients de la loi sur la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît lire policy du site. Si ce texte contient une erreur ou des informations incorrectes que vous souhaitez les corriger, ou même vous voulez gérer l’administration du profil ,veuillez nous contacter. contactez-nous..

 
load menu