Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
left right

Biographie Wouter Van Besien

> Belgium > Politiciens > Groen > Wouter Van Besien
Wouter Van Besien Wouter Van Besien
Wouter Van Besien
Een Belgisch politicus van de partij Groen. | Un homme politique belge flamand. | A Belgian Green politician.
email

DESCRIPTION DU CANDIDAT: 

Wouter Van Besien Biographie

NLD:

 

Wouter Van Besien (Bonheiden, 1 november 1971) is een Belgisch politicus van de partij Groen. Sinds 25 oktober 2009 is hij voorzitter van deze partij. 

 

Van Besien is licentiaat in de sociologie en behaalde aan de Universiteit van Hull de graad van master of arts in developing area studies. Hij was als jonge man actief binnen de Vlaamse jeugdbeweging en de Vlaamse Jeugdraad en werd in 1998 nationaal secretaris van de Chirojeugd-Vlaanderen.

 

In 2001 ging hij aan de slag als medewerker van Agalev in Antwerpen. Hij is sinds 2006 (tot op heden) districtsschepen van Borgerhout. Als dusdanig is hij bevoegd voor ruimtelijke inrichting, mobiliteit, milieu, communicatie, informatie en stedelijk wijkoverleg. In een interview met Stampmedia op 16 april 2011 sprak hij zich waarderend uit ten overstaan van de multiculturele samenleving en toonde hij zijn appreciatie ten overstaan van deze gemeenschap haar inbreng in het sociale leven. Besien werd bekend binnen de partij als projectleider van het Horizondebat, het inhoudelijk vernieuwingsproject van de partij.

 

In mei 2008 werd hij verkozen als allereerste ondervoorzitter van Groen!, de ideologische opvolger van Agalev. In de deze functie schoof hij de verzoening van economie en ecologie enerzijds en de diversiteit in de steden anderzijds als grootste uitdagingen naar voor. Een jaar later volgde hij Mieke Vogels op als partijvoorzitter van de ecologische partij. Op 9 oktober 2010 werd hij op een statuair congres van Groen! voor vier jaar als voorzitter herverkozen samen met zijn vicevoorzitter Björn Rzoska. Zij waren de enige kandidaten en behaalden een monsterscore van 94 procent. Hij staat bekend als een tegenstander van het ongenuanceerd neoliberale denken en streeft een goede verstandhouding met de vakbonden en de andere sociale partners na.

 

In het kader van Music For Life 2011 toonde Wouter zijn zangkunsten met een cover van Thuis ben van Hans de Booij. Na een (naar eigen zeggen) belangrijke rol te hebben gespeeld tijdens de regeringsonderhandelingen van 2010-'11 over Brussel-Halle-Vilvoorde en de overheveling van bevoegdheden van het federale naar het gewestelijk en gemeenschapsniveau, werd de partij en bijgevolg ook Van Besien als onderhandelaar onder druk van Alexander De Croo (Open Vld) aan de kant geschoven nog voor de onderhandelingen over het sociaal-economisch luik van het regeerprogramma van de regering Di Rupo I van start gingen. Tijdens zijn nieuwjaartoespraak van 14 januari 2012 haalde Wouter hard uit naar zijn voormalige gesprekspartners en stelde hij dat de federale regering bezig is met een ongeïnspireerde besparingsopdracht.

 

bron

 

 

FRA:

 

Wouter Van Besien, né le 1er novembre 1972 est un homme politique belge flamand, membre de Groen! dont il est président depuis le 25 octobre 2009.

 

Van Besien est licencié en sociologie et a obtenu un diplôme d'études approfondies d'arts aux domaines en développement à l'université de Hull. Il était actif dans le scouting Flamand et le conseil des jeunes Flamands (Vlaamse Jeugdraad) et est devenu secrétaire national de la jeunesse de Chiro en Flandre (Chirojeugd-Vlaanderen).

 

En 2001 il est devenu membre du parti politique Agalev à Anvers. Il est depuis 2006 échevin de district à Borgerhout et a suivi Mieke Vogels comme président du parti Groen!. Au congrès statutaire de Groen! en 2010, il a été réélu pour une période de quatre ans. Comme candidat unique, il a obtenu le score phénoménal de 94 %.

 

source

 

 

ENG:

 

Wouter Van Besien (born 1972) is a Belgian (Flemish) politician. As from the 25. October 2009, he is the chairman of the ecologist party Groen!.

 

Van Besien got a Master's degree in Sociology at the Katholieke Universiteit Leuven, and obtained a second Master's degree in Developing Area Studies at the University of Hull (United Kingdom). He participated as a youngster in Flemish scouting and became 1998 the national secretary of the Chiro-youth in Flanders.

 

In 2001 he started working as a member of Agalev in Antwerp. He's been municipal civic office worker in Borgerhout since 2006 and followed Mieke Vogels as president of the Flemish green party Groen!. In 2006, he became a member of the district council of (district of Antwerp).

 

Since 2009, Van Besien is chairman of Groen!. In 2010, he was re-elected as only candidate in a statute congress of Groen for four years, with an enormous score of 94%.

 

source

12.8.2010

updated: 2014-03-26

icon Wouter Van Besien
icon Wouter Van Besien

ElectionsMeter n'assume aucune responsabilité pour le contenu des arguments. S'il vous plaît contactez l'utilisateur ou l'auteur des commentaires. Chaque argument sur ElectionsMeter doit contenir le nom de l'auteur et le référence à la source originale du texte. Les utilisateurs devraient être conscients de la loi sur la protection du droit d'auteur. S'il vous plaît lire policy du site. Si ce texte contient une erreur ou des informations incorrectes que vous souhaitez les corriger, ou même vous voulez gérer l’administration du profil ,veuillez nous contacter. contactez-nous..

 
load menu