Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
left right close

Benoît Lutgen

> Belgique > Politiciens > Centre démocrate humaniste > Benoît Lutgen
Benoît Lutgen est prêt à votre avis, de soutien et de vote. Votez en ligne!
cdH
 
photo Benoît Lutgen

Benoît Lutgen - pour

Een Waals politicus en partijvoorzitter van het Centre Démocrate Humaniste. | A Belgian politician, leader of the Humanist Democrat Centre.
 NO! Benoît Lutgen

Benoît Lutgen - contre

Klik, als u niet ondersteunen Benoît Lutgen. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Benoît Lutgen. Say why.

Les résultats des élections en ligne en faveur de "Benoît Lutgen" dans le graphique

graph
NLD: Benoît M.A.J. Lutgen (Bastenaken, 10 maart 1970) is een Waals politicus en partijvoorzitter van het Centre Démocrate Humaniste. Hij was tevens Waals minister van Openbare Werken, Landbouw, Natuurbehoud, Landelijke aangelegenheden en Erfgoed in de regering Demotte II. Benoît Lutgen is een zoon van politicus Guy Lutgen. Lutgen volgde geen hoger onderwijs. Hij begon zijn professionele carrière bij Unilever in de vestiging van Marche-en-Famenne. In 1997 vestigt hij zich als onafhankelijk communicatieadviseur en begeleidt in 1998-1999 de PSC campagne in de provincie Luxemburg. Hij wordt algemeen secretaris van het cdH in 2001. Hij komt voor het eerst op bij verkiezingen in 2003, als kandidaat en als nationaal campagneleider. Op 19 juli 2004 wordt hij na een ...
pour33contre   Vanuit mijn oogpunt, Benoît Lutgen is een vrij goede politicus. Ik steun hem / haar!, positive
pour33contre   Ik ben tegen Benoît Lutgen ! Ik ben het oneens met zijn politieke opvattingen. Ik wil dat hij uit de politiek!, negative
Pourcentage actuelle (de préférence)
pour Benoît Lutgen

Le cdH Benoît Lutgen soupçonné de vouloir relancer la guerre scolaire


Le président du cdH Benoît Lutgen demande qu'on corrige l'écart d'investissement entre les réseaux scolaires libre et officiel. Certains le soupçonnent de vouloir relancer la guerre scolaire. Pour le cdH Benoît Lutgen, le réseau libre de l’enseignement est victime d’une discrimination par rapport au réseau officiel: il ne bénéficie que de 62% actuellement du financement prévu pour l’officiel. Ce n’est pas assez, selon lui: il demande qu’on atteigne 75%. Thierry Giet (PS): s'il y a un ...


[TOP 4]

> Benoît Lutgen > Actualités
 
guy lutgen, benoit lutgen élections 2003, biographie benoit lutgen et d'autres...
load menu