Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
left right close

Christen-Democratisch en Vlaams

> Belgique > Partis > Christen-Democratisch en Vlaams
Christen-Democratisch en Vlaams est prêt à votre avis, de soutien et de vote. Votez en ligne!
 
photo  CD&V

CD&V - pour

Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) | Le CD&V est un parti démocrate chrétien flamand. | The Christian Democratic and Flemish is a Belgian political party.
 NO! CD&V

CD&V - contre

Klik, als u geen ondersteuning Christen Democratisch en Vlaams (CD&V). Zeg waarom. | Click, if you do not support this party. Say why.

Les résultats des élections en ligne en faveur de "CD&V" dans le graphique

graph
Graphique en ligne : Christen-Democratisch en Vlaams
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
NLD: Christen-Democratisch en Vlaams (afgekort als CD&V) is een Vlaamse, christendemocratische centrumpartij die meer dan 70000 leden telt (2012). De CD&V is de grootste partij in het Vlaams Parlement en levert de Vlaamse minister-president Kris Peeters. Het is de op twee na grootste partij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, na de N-VA en de PS. De partij zit in de Vlaamse, de federale en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, en behoort tot de meerderheid in alle Vlaamse provincies. In de federale regering levert ze met Steven Vanackere de eerste vicepremier. In drie vierde van de Vlaamse gemeenten zit CD&V in het bestuur; in 166 van die 327 gemeenten levert ze bovendien de burgemeester. Ook in alle Antwerpse districten behoort de CD&V tot de ...
pour33contre   Ik heb duidelijk steunen. Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) is heel goed partij. Bijvoorbeeld, omdat het... (als ik wilde schrijven waarom het goed is, ik schreef het hier), positive
pour33contre   Ik ben sterk gekant tegen. Christen-Democratisch en Vlaams is vrij slechte keuze. Bijvoorbeeld, omdat het... (als ik wilde schrijven waarom het slecht is, ik schreef het hier), negative
Pourcentage actuelle (de préférence)
pour CD&V

CD&V-award voor biologische groenten uit Ecoknollenhof


BAAL - De compostmeesters en tuiniers van het Ecoknollenhof in Baal hebben de de CD&V-award voor innovatieve projecten gewonnen. Sinds maart 2011 bewerken een tiental Tremelose tuiniers een lapje grond als onderdeel van het volkstuintje. Het volkstuintje is het resultaat van de samenwerking tussen meerdere actoren. Zo verleende het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, in het kader van de Europese plattelandsprojecten, een subsidie van 90.000 euro. Daarnaast stelt de vzw Siddartha de grond ter beschikking. Het gemeentebestuur van Tremelo voorziet de tuiniers van het nodige materiaal ...


CD&V vindt bouw nieuwe gemeenteschool in Schoonbroek te duur


RETIE - Een budget van wel 3,7 miljoen euro heeft het gemeentebestuur van Retie opzij gelegd voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool in het kerkdorp Schoonbroek. De oppositiepartij CD&V vindt dat veel te duur.'Hoewel het schepencollege al drie jaar aan de plannen werkt, is er nergens enige intentie te bespeuren om een subsidie aan te vragen', zegt gemeenteraads Rik Raeymaekers (CD&V). 'Dat is onaanvaardbaar. Meer zelfs, het is totaal onverantwoord dat de gemeente een mogelijke subsidie van 900.000 euro van de Vlaamse overheid zomaar laat liggen. Dat komt overeen met een derde van de ...


Geert Velghe is nieuwe voorzitter CD&V


Lochristi - Geert Velghe is de nieuwe voorzitter van de CD&V Lochristi. HIj volgt Dirk Van Nieuwerburgh op, die de combinatie gemeenteraadslid/voorzitter niet meer ziet zitten. Velghe kreeg 90 % van de stemmen achter zijn naam.Afscheidnemend voorzitter Dirk Van Nieuwerburgh haalde diverse redenen aan waarom hij zich niet meer herverkiesbaar stelde. 'Sinds een promotie op het werk is de werklast enorm gestegen, vooral na een zware herstructurering van vorige zomer. Zoiets gaat ten koste van de vrije tijd'.De combinatie van voorzitterschap en gemeenteraadslid blijkt toch vrij zwaar te zijn, ...


[TOP 4]

> Christen-Democratisch en Vlaams > Actualités

Koen Geens wil recidive in het verkeer strenger aanpakken
Gisteren bleek uit onderzoek van BIVV dat het aantal verkeersdoden in België is gedaald met 8%. Een positieve tendens die in de toekomst nog verbeterd kan worden. Minister van Justitie Geens wil verder maatregelen nemen om bestuurders die de wegcode niet respecteren zwaarder te straffen. Zo wordt het rijbewijs standaard voor zes uur ingetrokken, en dus niet meer voor twee of drie uur. De termijn kan nadien wel nog steeds verlengd worden. Voor recidive komt er een duidelijkere aanpak. De rechter zal zich kunnen baseren op het aantal vonnissen van de beklaagden, en dus niet meer op de inhoud en de aard van de vorige vonnis, om te spreken over een recidive. Minister van Justitie Koen Geens bekijkt ook hoe hij vluchtmisdrijf zwaarder kan bestraffen.   In oktober wordt een nieuwe kruispuntbank, Mercurius, getest die gegevens van verschillende databanken omvat. Hierin staat onder meer het aantal schorsingen of veroordelingen die een bestuurder op zijn naam heeft staan, welk soort rijbewijs
De blijde intrede van Koning Fiets
Fietsen wordt vaak als gevaarlijk aanzien. Niet helemaal onterecht, blijkt uit statistieken. Het risico op ern- stige verwondingen per kilometer wordt voor een fietser maar liefst 23 keer hoger ingeschat dan voor een autobestuurder. 28% van de ernstig gewonden te gevolge van een verkeersongeval, zijn fietsers. Eens sterke oververtegenwoordiging. Vooral bij jonge fietsers is de tol zwaar. 35% van alle verkeersdoden op de fietst valt bij 10- tot 14-jarigen1. Vandaag neemt 1 op 4 de fiets naar school. Dat is heel wat, maar kan nog beter. Veilige ruimte voor de fiets moet het risico op een ongeval gevoelig verkleinen. De vicieuze cirkel waarin te veel (snel rijdende) auto’s in schoolomgevingen heel wat ouders, kinderen en jongeren ontmoedigen om de tweewieler te nemen op weg van en naar de school, moet doorbroken worden. De (verkeers)leefbaarheid van onze schoolbuurten moet omhoog. Maar dat kan alleen als auto’s er zoveel mogelijk geweerd worden, en de fiets zijn plaats ook daad- werke
Ook fietsvergoeding voor snelle elektrische fietsen
Van den Bergh wijst op de belangrijke troeven die elektrische fietsen hebben in de strijd tegen files en luchtvervuiling. “De impact van de fietsvergoeding op het fietsgebruik blijkt erg groot te zijn. Uit de woon-werkenquête van de FOD Mobiliteit blijkt dat bij werkgevers die een fietsvergoeding invoeren, het fietsgebruik met meer dan 20 procent toeneemt.”, licht het CD&V-parlementslid toe. “De fietsvergoeding is dus een bijzonder effectieve maatregel om mensen uit hun wagen en op de fiets te krijgen, met minder verkeerscongestie en –vervuiling als gevolg. De overheid moet met deze effecten in het achterhoofd het gebruik ervan verder stimuleren.“, legt Van den Bergh uit. Ter info: momenteel rijdt 9,5 procent van de Belgen meestal met de fiets naar het werk, voor werknemers die in Vlaanderen werken is dat zelfs bijna 15 procent. De fietsvergoeding is een vergoeding voor de werknemer per gefietste kilometer, die tot 0,22 euro per kilometer vrijgesteld is van inkomstenb
belevingsweekend-parlementairen
BELEVINGSWEEKEND PARLEMENTAIREN Op de fractiedagen heeft u een voorstelling gekregen van de grote lijnen van het programma van het nieuwe WIJ-congres. Via onderstaand formulier kan je je aanmelden voor het aanbod aan parlementsleden op het belevingsweekend van dit congres. Gelieve dit formulier in te vullen voor donderdag 22 september. Let op: hiermee geef je enkel aan of je wil ingezet worden bij activiteiten. Door je hiervoor aan te melden ben je zelf nog niet ingeschreven voor het congres en het belevingsweekend. Een huisje registreren kan via http://www.cdenv.be/centerparcs. Vanaf 1 oktober kan je je ook inschrijven voor de congreswerkgroepen en het belevingsweekend. CEDER neemt ook nog contact op wat betreft de rollen in de congreswerkgroepen. Voor vragen kan u contact opnemen met Studio89 via Soufiane Amrani: SAmrani@cdenv.be. Naam: * Voornaam: * E-mailadres: * GSM-nummer: * Speeddate op zaterdagavond, 17u30-20 
christen-democratisch vlaams positif et negatif et d'autres...
load menu