Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
left right close

Guy Verhofstadt

> Belgique > Politiciens > Open Vld > Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt est prêt à votre avis, de soutien et de vote. Votez en ligne!
Open VLD
 
photo Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt - pour

Een Belgische politicus voor de Open VLD. | A Belgian politician, MEP and the current leader of the ALDE Group in the EP.
 NO! Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt - contre

Klik, als u niet ondersteunen Guy Verhofstadt. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Guy Verhofstadt. Say why.

Les résultats des élections en ligne en faveur de "Guy Verhofstadt" dans le graphique

graph
Graphique en ligne : Guy Verhofstadt
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
NLD: Guy Maurice Marie-Louise Verhofstadt (Dendermonde, 11 april 1953) is een Belgische politicus voor de Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open Vld). Hij was premier van België van 12 juli 1999 tot 20 maart 2008 in drie regeringen. Nu is hij parlementslid in het Europees Parlement waar hij fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) is. Politieke carrière Na zijn middelbareschooltijd, die hij doorbracht aan het Koninklijk Atheneum Voskenslaan, ging hij rechten studeren aan de Universiteit Gent. In deze periode in Gent begon hij zijn politieke carrière, allereerst in het Liberaal Vlaams Studentenverbond. Later kwam hij in contact met Willy De Clercq, een kopstuk van de PVV in Gent, en hij kon als diens pupil opklimmen in de ...
pour34contre   Naar mijn mening Guy Verhofstadt is heel goed politicus. Bijvoorbeeld, omdat... (als ik wilde schrijven waarom, schreef ik het hier), positive
pour34contre   Ik ga niet akkoord Guy Verhofstadt is een slechte keuze. Bijvoorbeeld, omdat... (als ik wilde schrijven waarom, schreef ik het hier), negative
Pourcentage actuelle (de préférence)
pour Guy Verhofstadt

Verhofstadt: 'Het wordt buigen of barsten' ‎


Oud-premier en europarlementslid Guy Verhofstadt vreest dat de eurocrisis in september weer in alle hevigheid zal losbarsten. 'Mijn vrees is dat de etterbuil zal openbarsten', zei hij in het Laatste Nieuws. De eurozone staat opnieuw voor enkele cruciale weken. De Griekse regering gaat ervan uit dat de economie dit jaar met 7 procent zal krimpen, terwijl dat voor het herstelprogramma maar 4,7 procent mag zijn. De komende dagen buigen de Europese leiders zich daarom over de vraag hoe het verder moet met Griekenland. Wellicht gaan de Grieken meer tijd vragen om te saneren. Voor ...


Verhofstadt (doen) vergeten


HET TRAJECT VAN OPEN VLD WORDT SOWIESO HOBBELIG — Twee kandidaten strijden deze week verder voor het voorzitterschap van Open VLD. Ook bij de SP.A namen een kandidaat van het establishment en een ideologisch gemotiveerde outsider het twee jaar geleden tegen elkaar op. Dreigt voor de liberalen nu eenzelfde scenario, vraagt MARC HOOGHE zich af. De leden van Open VLD hebben hun reputatie weer alle eer aangedaan. De resultaten van de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen waren onvoorspelbaar, en ze duiden er nu op dat de liberalen rebels blijven. Ze zijn niet geneigd zomaar de ...


Verhofstadt invites Eastern Europe to adopt euro


Guy Verhofstadt, leader of the liberal group in the European Parliament, yesterday (26 November) proposed that East European countries which are still outside the euro zone should immediately adopt the EU's single currency as legal tender as protection against the crisis. Verhofstadt's tabled his proposal, which concerns Poland, the Czech Republic, Hungary, Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria and Romania, as part of his plans for Eastern Europe, which has been hit badly by the economic crisis. "East and Central European governments may want to explore the possibility of introducing the ...


[TOP 4]

> Guy Verhofstadt > Actualités

Dieselgate hearing: French minister Ségolène Royal denies any political responsibility
Today, in a hearing of the European Parliament inquiry committee on “Dieselgate”, French minister Ségolène Royal denied any political responsibility for weakening and delaying the introduction of improved cars testing. The new test methods (the so called Real Driving Emissions test, RDE) could have reduced the possibilities for car manufacturers to cheat on emissions regulations.
Video van de toespraak van een EP-lid - De betrekkingen tussen de EU en Turkije (debat) - Guy Verhofstadt - Dinsdag 22 november 2016 - 16:53 - Straatsburg
Speelduur van de video : 54''U kunt deze video downloaden als MP4 (10Mb)-bestand of in WMV (14Mb)-formaatDisclaimer : De vertolking van de debatten is enkel bedoeld om communicatie mogelijk te maken en vormt dus geen officiële weergave van het verloop van de zitting. Enkel de originele versie van de toespraak of de gereviseerde schriftelijke vertaling zijn geldig.Bron : © Europese Unie, 2016 - EP
Gezamenlijke ontwerpresolutie over de betrekkingen tussen de EU en Turkije - RC-B8-2016-1276
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIEingediend overeenkomstig artikel 123, leden 2 en 4, van het Reglementter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:Verts/ALE (B8-1276/2016)ALDE (B8-1277/2016)GUE/NGL (B8-1278/2016)ECR (B8-1281/2016)PPE (B8-1282/2016)S&D (B8-1283/2016)over de betrekkingen tussen de EU en Turkije(2016/2993(RSP))Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Michaela Šojdrovánamens de PPE-FractieGianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Lil
Video van de toespraak van een EP-lid - De betrekkingen tussen de EU en Turkije (debat) - Guy Verhofstadt - Dinsdag 22 november 2016 - 16:47 - Straatsburg
Speelduur van de video : 5'55''U kunt deze video downloaden als MP4 (69Mb)-bestand of in WMV (92Mb)-formaatDisclaimer : De vertolking van de debatten is enkel bedoeld om communicatie mogelijk te maken en vormt dus geen officiële weergave van het verloop van de zitting. Enkel de originele versie van de toespraak of de gereviseerde schriftelijke vertaling zijn geldig.Bron : © Europese Unie, 2016 - EP 
verhofstadt popularity, guy verhofstadt zoon, guy verhofstadt kind, zoon van guy verhofstadt, zoon guy verhofstadt, verhofstadt-i coalitie ecolo 1999-2003, guy verhofstadt en zoon, Guy Verhofstadt als premier in regering Verhofstadt, verhofstadt dochter et d'autres...
load menu