Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
left right close

Gwendolyn Rutten

> Belgique > Politiciens > Open Vld > Gwendolyn Rutten
Gwendolyn Rutten est prêt à votre avis, de soutien et de vote. Votez en ligne!
Open Vld
 
photo Gwendolyn Rutten

Gwendolyn Rutten - pour

Een Belgische politica, voorzitter van de Open Vld. | A Belgian politician, the current leader of the Flemish liberal party.
 NO! Gwendolyn Rutten

Gwendolyn Rutten - contre

Klik, als u niet ondersteunen Gwendolyn Rutten. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Gwendolyn Rutten. Say why.

Les résultats des élections en ligne en faveur de "Gwendolyn Rutten" dans le graphique

graph
NLD: Gwendolyn Angeline Albert Maria Rutten (Hasselt, 26 juni 1975) is een Belgische politica voor Open Vld. Sinds 8 december 2012 is ze voorzitter van de partij. Gwendolyn Rutten studeerde Rechten en Internationale Politiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze was van 2002 tot 2004 stafmedewerkster van toenmalig VLD-voorzitter Karel De Gucht op het partijsecretariaat te Brussel. Hierop aansluitend ging ze aan de slag voor de Europese instellingen, waar ze administrateur was voor de Europese Toezichthouder voor de Bescherming van Persoonsgegevens (EDPS). Deze functie oefende ze uit tot 2005. Toen werd ze kabinetschef Algemeen Beleid, eerst voor viceminister-president Fientje Moerman (2005 - '07), nadien voor minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke ordening ...
pour33contre   Vanuit mijn oogpunt, Gwendolyn Rutten is een vrij goede politicus. Ik steun hem / haar!, positive
pour33contre   Ik ben tegen Gwendolyn Rutten! Ik ben het oneens met zijn politieke opvattingen. Ik wil dat hij uit de politiek!, negative
Pourcentage actuelle (de préférence)
pour Gwendolyn Rutten

Rutten wil reorganisatie Vlaamse overheid


De volgende Vlaamse regering moet de Vlaamse overheid anders organiseren, meent Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Ze pleit ervoor het aantal instellingen en het kluwen aan vergunningen te vereenvoudigen. Dat heeft ze verklaard in De Zevende Dag. Ze pikte daarmee in op de oproep van Vlaams minister-president Kris Peeters voor ‘respect voor de ondernemers’. Peeters somde dit weekend in De Tijd maatregelen van de federale regering op, zoals over de bedrijfswagens en de liquidatiebonus, die volgens hem maken dat ondernemers zich onheus behandeld voelen. Rutten bevestigt ...


[TOP 4]

> Gwendolyn Rutten > Actualités
 
load menu