Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
left right close

Margot Wallström

> Suède > Politiciens > Socialdemokraterna > Margot Wallström
Margot Wallström est prêt à votre avis, de soutien et de vote. Votez en ligne!
SAP
 
photo Margot Wallström

Margot Wallström - pour

En svensk politiker (socialdemokrat) och ämbetsman. | A Swedish social democratic politician and diplomat.
 NO! Margot Wallström

Margot Wallström - contre

Klicka på, om du inte stöder Margot Wallström. Säg varför. | Click, if you do not support Margot Wallström. Say why.

Les résultats des élections en ligne en faveur de "Margot Wallström" dans le graphique

graph
SVE: Margot Elisabeth Wallström,född28 september1954iKågeiSkellefteå kommun, är ensvenskpolitiker(socialdemokrat) ochämbetsman. Hon är dotter till Manfrid Wallström och Lydia Wallström Sundberg. Sedan 1984 är hon gift med arbetsledaren Håkan Wallström. Politiskt engagemang och minister i Sverige Redan i tidiga år engagerade hon sig politiskt, bland annat somombudsmanförSSU1974-1977. Wallström varriksdagsledamot1979-1985. Hon varbiträdande civilminister(konsument-, kyrko- och ungdomsminister) 1988–1991,kulturminister1994–1996 ochsocialminister1996–1998. Hon avgick kort efterriksdagsvalet 1998efter en konflikt medstatsministerGöran Persson. Wallström är en mycket ...
pour33contre   Från min synvinkel Margot Wallström är det ett ganska bra politiker. Jag stöder honom / henne!, positive
pour33contre   Jag motsätter mig Margot Wallström! Jag håller inte med hans politiska åsikter. Jag vill att han ska gå ut ur politiken!, negative
Pourcentage actuelle (de préférence)
pour Margot Wallström
[TOP 4]

> Margot Wallström > Actualités
 
load menu