Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
left right close

Полит. ситуация в България

> Bulgarie > Evénements > Полит. ситуация в България
Полит. ситуация в България est prêt à votre avis, de soutien et de vote. Votez en ligne!
Positive
 
Negative
photo Political situation in Bulgaria - satisfied

Political situation in Bulgaria - satisfied

Натиснете, ако сте доволни от политическата ситуация в България. Click, if you are satisfied with the political situation in Bulgaria. Say, why?
Political situation in Bulgaria - dissatisfied

Political situation in Bulgaria - dissatisfied

Натиснете, ако сте недоволен от политическата ситуация в България. Click, if you are dissatisfied with the political situation in Bulgaria. Say why?

Les résultats des élections en ligne en faveur de "Political situation in Bulgaria - satisfied" dans le graphique

graph
TBD
pour33contre   I am satisfied with the political situation in Bulgaria. No reason to hesitate. For instance, because it ... (if I wanted to write why, I wrote it here), positive
pour33contre   Аз съм доволен от политическата ситуация в България. Няма причина да се колебаеш. Така например, защото ... (ако исках да пиша защо, аз го е написал тук), positive
pour33contre   I am dissatisfied with the political situation in Bulgaria. For instance, because it ... (if I wanted to write why, I wrote it here), negative
pour33contre   Аз съм недоволен от политическата ситуация в България. Така например, защото ... (ако исках да пиша защо, аз го е написал тук), negative
Pourcentage actuelle (de préférence)
pour Political situation in Bulgaria - satisfied

Политическата ситуация у нас е парадоксална | Хоризонт


Политическата ситуация у нас е парадоксална. От една страна доверието в премиера и правителството остава високо. От друга страна, голяма част от политиката, която правителството провежда, среща сериозна съпротива. Това каза за "Хоризонт" Даниел Смилов - политолог от Центъра за либерални стратегии и преподавател в Софийския ...


За политическата и социалната ситуация в България


Политическият проблем, пред който стои България, е че трябва да изгради нов тип държавен елит, нов тип държавни лидери, които да имат способностите и капацитета да изведат България от тежката ситуация на последен по икономическото си състояние член на Европейския съюз и да я тласне в едно успешно следпреходно развитие. Този ...


[TOP 4]

> Полит. ситуация в България > Actualités
 
мафия във българия, bulgaria today, социалната ситуация в българия, "situation in Bulgaria", мафия, Политическата ситуация в българия et d'autres...
load menu