Politiciens et élections, Votez librement et participez à la démocratie, Votez pour le changement, Référendum en ligne
left right close

Sytuacja polityczna w Polsce

> Pologne > Evénements > Sytuacja polityczna w Polsce
Sytuacja polityczna w Polsce est prêt à votre avis, de soutien et de vote. Votez en ligne!
Pozytywny
 
Negatywny
photo Sytuacja polityczna w Polsce - zadowolony

Sytuacja polityczna w Polsce - zadowolony

Kliknij, jeśli są zadowoleni z sytuacji politycznej w Republice Polska. Powiedz, dlaczego? / Satisfied with the political situation in Poland.
Sytuacja polityczna w Polsce - niezadowolony

Sytuacja polityczna w Polsce - niezadowolony

Kliknij, jeśli jesteś niezadowolony z sytuacji politycznej w Republice Polska. Powiedz, dlaczego? / Dissatisfied with the political situation in Poland. Say why.

Les résultats des élections en ligne en faveur de "Sytuacja polityczna w Polsce - zadowolony" dans le graphique

graph
TBD
pour0contre   I wybrać tę opcję - zadowoleni z sytuacji politycznej. Nie ma powodu się wahać. Na przykład, ponieważ... (jeśli chciałem napisać dlaczego, napisałem go tutaj), positive
pour0contre   Jestem zdecydowanie przeciwny obecnej sytuacji politycznej. Ja jestem niezadowolony na przykład, ponieważ... (jeśli chciałem napisać dlaczego, napisałem go tutaj), negative
Pourcentage actuelle (de préférence)
pour Sytuacja polityczna w Polsce - zadowolony

Rośnie liczba niezdowolonych z sytuacji w Polsce - sondaż


Przekonanie, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku, wyraża dwie trzecie Polaków (65%), opinię pozytywną - 21% - podaje CBOS w najnowszym sondażu. To najgorszy wynik od blisko dziewięciu lat. Następuje systematyczny spadek pozytywnych opinii o kierunku zmian zachodzących w Polsce - od października ubiegłego roku odsetek osób zadowolonych z sytuacji w kraju zmniejszył się łącznie o 11 punktów. Minimalnie gorzej niż przed miesiącem postrzegana jest również sytuacja polityczna w Polsce. Krytyczne opinie w tym względzie już blisko ...


Krytycznie oceniamy sytuację polityczną w kraju


Polacy znacznie bardziej krytyczne niż przed miesiącem wypowiadają się o obecnej sytuacji politycznej w kraju; negatywnie ocenia ją co drugi badany, a co trzeci określa ją jako przeciętną, jedynie co dziesiąty respondent pozytywnie ocenia to, co dzieje się na polskiej scenie politycznej – wynika z badania CBOS. W stosunku do wrześniowego sondażu pogorszyły się opinie o rozwoju sytuacji w kraju. O 4 punkty (do 55 proc.) wzrosła liczba badanych negatywnie oceniających kierunek zmian w Polsce. Przekonanie, że sytuacja zmierza w dobrym kierunku, wyraża niespełna jedna ...


„Sytuacja polityczna zasmuca, ale jestem optymistą”


Warszawa - Nadzieję na przezwyciężenie obecnego kryzysu politycznego w Polsce wyraził dziś w Warszawie abp Tadeusz Gocłowski. Przyznając, że to, co dzieje się w ostatnich dniach „paraliżuje, niepokoi i zasmuca” podkreślił, że jest optymistą i wyraził nadzieję, że Polacy będą potrafili dobrze zagospodarować „z trudem odzyskaną wolność”. „Całkowicie nie unikniemy problemów” – ocenił emerytowany metropolita gdański podczas dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim. Zorganizowano tam centralną konferencję z okazji Dnia ...


[TOP 4]

> Sytuacja polityczna w Polsce > Actualités
 
notizie w polsce, sytuacja polityczna w polsce 2012, sytuacja polityczna w polsce 2009, sytuacja geopolityczna marketing et d'autres...
load menu